Hluboký pohled do očí, který proměňuje

Dívat se někomu do očí není dnes příliš obvyklé. Snad jen letmý pohled, když někoho potkáme. Trochu delší, když spolu hovoříme a vnímáme druhého člověka. Ovšem ne dlouho. Obzvlášť ženy mají obavu podívat se do očí mužům, aby to nebylo vnímáno jako výzva. Ale ani do očí žen. Pohled do očí je odhalující. V očích se skrývají mnohá tajemství. Oči jsou oknem do duše člověka. Opravdovost. A my jsme zvyklí se spíše skrývat.

Přitom pohled do očí je velmi léčivý. Obzvlášť mezi ženami. Očima si říkáme vidím tě, přijímám tě, vnímám tě, naslouchám ti, jsem tady s sebou, můžeš se mi otevřít.  Při pohledu do očí je těžké cokoli předstírat a právě to je velmi léčivé. Odložit nedůvěru, strach, obavy z odsouzení, zášť, závist a otevřít své srdce pro druhou ženu. Uvidět ji v její opravdovosti, bez posuzování, bez podmínek, jaká by měla být. Vidět ji, kým je a co sebou nese. Mohu spočinout v její blízkosti a ponořit se do jejích očí. V očích druhé ženy můžu spatřit i samu sebe – kým jsem já. Propojení dvou bytostí, propojení celého kruhu.

Stejně jako se milenci rádi dlouho dívají do očí, noří se do sebe, proplétají, spojují své esence. Prohlubují se v poznání, ještě více se zamilovávají. Tak i dlouhý, hluboký a upřímný pohled do očí druhé ženy může být velmi léčivý. Pro ni, pro tebe, pro všechny ženy. 

Otevřít se vzájemné důvěře, propojit svá srdce, nahlédnout do pravdivosti. Upřímně a bezpodmínečně. Ten pohled vás pak bude provázet ještě dlouhou dobu. Uvědomíte si, že jste se nepotkaly náhodou, že si něco můžete vzájemně předat. Letmým pohledem se snadno minete, zapomenete nebo si nevšimnete. Dlouhý pohled se vám vryje hluboko do mysli, do těla. 

Odložme strach, možná stud či obavy a pohlédněme si opravdově do očí. V laskavosti, upřímnosti a radosti. Vznikají pak hluboká propojení žen, která léčí všechny přítomné a přenášejí se dále. Otevřené ženské srdce dokáže měnit celou společnost. Uvidíš, že když si dovolíš otevřít se a zahledět jiné ženě hluboce do očí, proměníš se. Změkneš a zjemníš. Probudíš svůj soucit, laskavost a něhu. Možná to nebude na začátku jednoduché, ale dovol si vytrvat a prožít to opravdové spojení s druhou ženou.