Být ve své síle s Mishou Lebeda

Zvu tě k poslechu rozhovoru s Mishou Lebeda, zakladatelkou první české pacientské organizace podporující ženy s diagnostikovanou endometriózou, EndoTalks, z.s. Třeba o tom, jak je pro naše nitro a zdraví důležité být ve své síle, ale i že je to celoživotní cesta, neustálé oscilování a vracení se k sobě.

Je „normální“, aby menstruace bolela? Proč se o něčem tak častém a důležitém ve společnosti vůbec nemluví? Jak ti může endometrióza ukázat tvou vlastní transformační cestu osobního rozvoje? Musí přijít bolest, která nás zastaví, abychom si uvědomily, kde se k sobě chováme nelaskavě?

„Jít hlavou proti zdi jen proto, že jsem si já usmyslela, že to tak chci, je přesně ten moment, kdy může přijít varování v různých podobách, i od těla.“

„Pro mě je nyní jakákoliv bolest v těle signálem k tomu, abych se podívala, co jsem kde u sebe opomněla. Naše potřeby jsou jedna z nejdůležitějších věcí. Zkuste se podívat, jak moc upřednostňujete všechno ostatní před tím, že se chcete vyčurat, najíst a napít.“

Užij si video.