Proč bych si měla rozumět se svou mámou?

Rodinné vztahy jsou a vždy budou ty nejdůležitější v životě. Do velké míry určují naši spokojenost, sebepřijetí, atmosféru doma, v místě, kde žijeme a také mnohá naše rozhodnutí. Ač si to ne vždy uvědomujeme. Když necítíme přijetí od těch nejbližších, obtížně navazujeme i další vztahy, je pro nás těžké přijímat sami sebe, necítíme se v bezpečí. Pokud jsme nezažili lásku v rodině, náročně hledáme cestu ke zdravým vztahům. Vnímáme, že odtažitá výchova nás vzdálila především od nás samotných.

Skvělá zpráva je, že vždy máme možnost to změnit, dojít uzdravení. Ale nestane se to samo sebou, bez naší péče a vědomé pozornosti. Proč je tedy důležité věnovat  péči vztahům v rodině?

  • Generace před námi ovlivnily, kde jsme nyní. Ne jen fyzicky, ale především, jak žijeme a jak se v životě cítíme. Ty nejbližší vazby mají největší vliv, mnohdy nevědomý, ale mají. Co jsme prožily v dětství se propisuje do celého našeho života a časem vyplouvá na povrch. Velmi často jsou to zážitky uložené hluboko v naší duši. Křivdy, traumata, nepochopení, tvrdost, neupřímnost, bolest, slova i pocity. Něco děláme nebo cítíme a vlastně nechápeme proč. Vzorce, které se otiskly do našeho života.
  • Pochopit a přijmout to, co se nám v životě děje souvisí s přijetím odkazu, který neseme. Jsme pokračovatelkami našeho rodu, utváříme místo pro další generace. Máme možnost se vymanit, měnit, přijímat a odpouštět. Je skvělé, tento odkaz pojmenovat, sdílet příběhy, rodinná tajemství, znát své kořeny. I když to může být náročné.
  • Pokud necítíme důvěru v rodině, vytváříme nezdravé vztahy a neseme dál bolest, kterou jsme prožili my i ženy před námi. Nemáme příliš chuť navazovat partnerské vztahy, nebo na nich naopak nezdravě lpíme. Schází nám pocit, že někam patříme. Zažíváme odcizení. Toužíme tuto důvěru znovu obnovit, zakořenit a rozkvést.
  • Milovat a mít otevřené srdce pro svou babičku, maminku, dceru i další ženy v rodu je možná náročné, ale je to ohromné bohatství. Hodnota, která uzdravuje, otevírá srdce a přináší soucit, opravdovost a přijetí. Přijetí sebe i ostatních.

Nemusíš rozumět své mamince, přesto ji můžeš přijmout přesně takovou, jaká je, bez výčitek, bez obviňování. Dokážeš pak snáze plně přijmout i sebe, své ženství, své nedostatky, bolesti, křivdy. Otevřít srdce, které je nekonečné a laskavé. Prožívat vzájemně vřelost, laskavost, otevřenost, soucit, pochopení a přijetí. Otevřít náruč tomuto nádhernému daru propojení se svou dcerou, maminkou, babičkou a dalšími ženami svého rodu.

Chce to odvahu, ale věř mi, nikdy toho nebudete litovat. Dovolte si zažít nenahraditelnou fyzickou přítomnost a uvolnění se do atmosféry lásky, bezpodmínečnosti, důvěry a opravdového propojení se s ženami svého rodu. Otevřete se inspiraci pro své další spoluutváření a spokojený společný život nyní i pro další generace.