Jak porozumět jazyku našich emocí?

To se mi líbí, super, péče, paráda, haha, to mě mrzí, to mě štve – jeden jediný emotikon řekne v dnešní době více než tisíce slov. Že ty fráze odněkud znáte? Jasně, že je znáte. Většina z nás je dennodenně využívá na sociálních sítích, kde bychom mnohdy mohli reagovat celými větami, příběhem, dlouhou odpovědí, ale nakonec se v rámci scrollování uchýlíme k tomu, že raději zmáčkneme ikonu emotikonu, který za nás vyjádří naše pocity a emoce.

Ti největší marketingoví mágové převedli naše emoce do obrázků, kterými můžeme vyjádřit veškeré naše cítění. Bez použití slov. A není čemu se divit. Podle nejnovějších výzkumů je totiž emoční inteligence pro život mnohem důležitější než inteligence rozumová, kterou můžeme vyjádřit pomocí obyčejného IQ. Abychom toto vše dokázali pochopit a logicky zdůvodnit, je třeba se podívat hluboko do historie evoluce lidského druhu, kdy se formoval lidský mozek. Vesmír uvnitř našeho těla je neustále v přestavbě, zapisuje si do sebe okolní realitu a naše zkušenosti. Výstupem není jen to, jak funguje naše tělo, ale i to, jak se chováme a co cítíme. Lidský mozek se skládá ze tří samostatných částí, které se v rámci evoluce vyvíjely postupně. Jako první se vyvinul takzvaný plazí mozek, který zodpovídá za naše instinktivní reakce. Nad ním se rozvinul savčí neboli emocionální mozek, tzv. limbický systém, který ovládá naše emoce a nakonec vznikl i neokortex neboli lidský mozek, nejmladší část, která je odpovědná za naše racionální myšlení a logické uvažování.

V různých situacích se aktivují různé části mozku. Jsme-li v nebezpečí či stresu aktivuje se náš plazí mozek a vyplavením stresových hormonů připraví tělo na reakci – útěk či útok. Prožíváme-li následně emoce, či se máme něčemu přiučit, přebírá žezlo limbický systém a pro racionální zhodnocení celé situace následně nastupuje logický neokortex. Vzhledem k postupnému vývoji, jsou spojení ze staršího plazího mozku a limbického systému do novějšího neokortexu mnohonásobně četnější, silnější a intenzivnější, než spojení v opačném směru. A právě tato skutečnost je důvodem, proč je naše chování a jednání ovlivněno spíše emocemi než samotným rozumem. A to mnohem více, než si myslíme či si vůbec dokonce dokážeme připustit. Ve chvíli, kdy jsme totiž donuceni jednat okamžitě, nepřemýšlíme. Emoce nekompromisně nastupují a bez jakéhokoli přemýšlení v nás bezprostředně probouzejí instinktivní jednání. Až teprve ve chvíli uklidnění se dostává ke slovu naše racionální jednání a my jsme schopni se na celou situaci podívat s odstupem.

S emocemi je třeba nakládat velice zodpovědně. Tradiční čínská medicína řadí emoce mezi sedm zranění, která v lidském těle způsobují nerovnováhu. A pakliže se v těle objeví nerovnováha, ať již psychického nebo fyzického rázu, může se časem změnit v nemoc. Podle určitých výzkumů je více než 80% onemocnění spojeno právě s emoční nestabilitou v našich životech.

Zvládnutí našich emocí nám poskytuje příležitost, jak žít spokojenější a naplněnější život. Chceme-li mít dobré a vyrovnané vztahy, je třeba, abychom dokázali své emoce spolehlivě rozpoznat a uměli s nimi dále pracovat.

Přirozeností emocí je k nám přicházet, neustále se měnit, protékat námi, přizpůsobovat se nám i okolním situacím. Právě tím, že jsou v neustálém pohybu, nám mohou přinášet přesně ty informace, které se k nám v daný okamžik mají dostavit. Když se je naučíme správně interpretovat, jsme schopni zachytit, jaké je jejich poselství, které nám má být doručeno. Budeme-li se k nim chovat s úctou, budou k nám moci promlouvat a jako obrovský dar přinášet vše, co se o sobě máme v dané chvíli dozvědět.

Nejefektivnějším způsobem práce s emocemi je jejich poznání a přijetí. Žádná emoce totiž není špatná. Každá nám přináší přesně tu informaci, kterou máme uvidět a zároveň nás učí překonávat své vnitřní limity a poznávat své silné i slabé stránky. A tak nám laskavě ukazují cestu za našimi dary.

Pro to, abychom poznali emoce a zjistili, jaké jsou naše nejčastější emocionální spouštěče, které vzorce se nám opakují stále dokola, či jak na dané situace reagujeme, existuje nespočet praxí. Pojď se inspirovat mnohými z nich v kurzu Dary a výzvy emocí. Pokud máš pocit, že tvůj život až moc ovládají negativní a nepříjemné emoce a že plíživě převažují nad radostí a úsměvem, pojď se během 4 dnů podívat na to, jak tyto emoce rozpoznat, jak si je můžeš zvědomit a pracovat s nimi tak, abys dosáhla emočního klidu.

Přeji vám z celého srdce, aby se vám podařilo nalézt rovnováhu uvnitř sebe samých.

PRAKTICKÉ CVIČENÍ: CO BY TEĎ UDĚLALA LÁSKA?

Krásnou praxí pro práci s emocemi je použití magické věty “Co by teď udělala láska?” Jakmile se dostanete do emočně vypjaté situace a máte tendenci být nelaskaví k sobě i k ostatním, zkuste se na chvíli zastavit. Zavřete oči, prodýchejte se a zeptejte se svého nitra: “Co by teď udělala láska?” Nechte k sobě přijít odpověď a teprve poté otevřete oči a jednejte. Toto malé zastavení vám pomůže změnit úhel pohledu a nenechá vás jednat z pozice vzteku, zloby, agrese, žárlivosti či únavy. Není to o potlačení emocí nebo o tom si nechat všechno líbit a nehlídat si své hranice. Je to o tom, aby vaše jednání vycházelo především z pozice lásky. Možná, že po otevření očí ani nebudete potřebovat na danou situaci nijak reagovat. Najednou ji totiž spatříte očima lásky, která jí většinou vidí odlišně, než naše mysl či rozbouřené emoce.

Lucie je přední česká mentorka žen, vizionářka, spisovatelka a úspěšná expertní podnikatelka zaměřující se na ženský seberozvoj. Založila projekt Alchymie ženy, kde během šesti let prošlo jejími kurzy a programy přes 100 000 žen. Skrze své online kurzy pomáhá ženám najít své poslání, rozjet ziskové online podnikání a probudit ženskou energii a sebelásku. "Jsem nadšená z toho, že pomáhám tisícům žen říkat svoji pravdu, stát ve své síle, plnit si svá přání, vytvářet život svých snů a žít ve svobodě."
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy