Kdy přicházíme o sebehodnotu

Krásná žena na ulici, která se nese jakoby jí patřil celý svět. Provokuje tě to? Divíš se: „Ta má ale sebevědomí!“?
Co to ale je sebevědomí? Kde se bere sebehodnota?  Proč některé z nás chodí s hlavou napřímenou a jiné s hlavou skloněnou?

Sebehodnota je v každé z nás. Každá máme o sobě nějaké mínění. A i když na první pohled nemusí být vidět, co v sobě nosíme, okolí to z nás často stejně vycítí. Je přímo odpovědná za naše charisma a nelze jí nijak předstírat. Z pocitu sebehodnoty vyrůstá sebevědomí, sebedůvěraspokojené vztahy.

Faktem je, že stěžejní pro pocit vlastní hodnoty je prvních pět až šest let života. Tedy ti lidé, kteří nás v tento čas obklopovali přímo spoluutvářeli naše budoucí měřítko osobní hodnoty. Často se tak může stát, že pokud jsi prožila v takovém období nějaké zásadní trauma, jako je třeba rozvod rodičů nebo smrt někoho blízkého, můžeš si z toho nést informaci, že tvoje hodnota není dost velká. Objektivně to mohla být i malá událost, ale v tobě přesto zůstala, protože v dětském věku zásadní byla. A samozřejmě i každodenní chování blízkých k tobě a atmosféra, ve které jsi vyrůstala, utvářely to, jak o sobě smýšlíš a co prožíváš.

Z toho důvodu se můžeš nevědomky snažit prokazovat ve svých vztazích, jak moc jsi pro své blízké důležitá, aby sis je u sebe udržela. Ze strachu z toho, že bys nebyla milovaná. Třeba tím, že se je snažíš „odměňovat“, nebo by ses pro ně doslova „rozkrájela“, jen aby byli s tebou spokojení. Může v tobě dřímat potřeba je neustále přesvědčovat, že jsi pro ně potřebná a sama nutně potřebuješ být ujišťovaná, že s tebou ten druhý ve vztahu zůstane. Přirozeně se pak objevuje žárlivost, závislost na partnerovi nebo nutkavá potřeba mít jakýkoli vztah pod kontrolou. Tato potřeba pramení právě z pocitu, že ty sama nejsi dost dobrá a hodnotná. Jak z takového bludného kruhu podvědomých reakcí ven?

Je potřeba pracovat na znovunarovnání tvého sebevědomí a zvědomění si pocitu, že ty jsi úplně v pořádku tak, jak jsi právě teď. Cílenou prací si uzdravit vzorce, které do tebe nahráli právě tvoji nejbližší, v době tvého raného vývoje. Na toto téma se se mnou můžeš ZDARMA podívat v minikurzu UZDRAV SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ. Právě v práci s vnitřním dítětem je schovaný klíč k sebehodnotě.

Tvůj pocit vnitřní nedostatečnosti nebo nepatřičnosti vyvolává až nepřiměřené reakce a naskakují automatické emoční vzorce. Zcela neúměrné skutečně prožívané situaci. Stane se ti tak třeba, že šéf utrousí připomínku: „Příště si to trochu pohlídej.“ Nemyslel tím nic víc, než co řekl. Ať si zkrátka dáváš pozor. Ale v tobě úplně puknou saze, emoce se vyvalí jako láva a buď prská oheň nebo tryskají slzy. Dokonce se může stát, že se uzavřeš, všechnu tu bolest v sobě uzamkneš a navenek neprožiješ vůbec nic. Jsou to přesně ty chvíle, kdy se projeví naše malá holčička, která se cítila ponížená. A ve chvíli, kdy proti tobě stojí tvůj nadřízený a dává ti zpětnou vazbu, naběhne ti obraz tvého otce, stojícího vysoko nad tebou a pohrdavě kroutícího hlavou, nad tvým neúspěchem. A znovu se ti chce plakat, a znovu se ti chce křiče. Znovu a znovu a znovu…

V tomto pro tebe může být velkým průlomem právě sebepoznání. Už když prohlédneš, že v té situaci nejsi skutečně naštvaná na svého šéfa, že je to automatická podvědomá reakce, tak můžeš své chování i prožívání změnit. Sebepoznání a uvědomění emocí spolu úzce souvisí. Mají tu moc tě přivést k objektivnímu vnímání sebe sama a k sebepřijetí. Každá z nás jsme perfektní přesně teď a tady, tak jak jsme. A pokud se skutečně poznáš se svými strachystíny, stejně jako se svými silnými stránkami, nikdo už nad tebou nebude mít tu moc, říkat ti kdo jsi anebo nejsi, protože ty to už budeš vědět. A takto si postupně své sebevědomí a sebehodnotu vytvoříš. Protože v sobě sice dál neseš tu malou holčičku, ale umíš ji uklidnit, dát ji, co právě v danou chvíli potřebuje a zároveň ty si stoupneš do laskavého dospěláka, který situaci umí zvládnout.

Zní to jednoduše? Nebo naopak stále nedosažitelně?
Krok za krokem se tato transformace stane a ty si stoupneš do své síly.

Lucie je přední česká mentorka žen, vizionářka, spisovatelka a úspěšná expertní podnikatelka zaměřující se na ženský seberozvoj. Založila projekt Alchymie ženy, kde během šesti let prošlo jejími kurzy a programy přes 100 000 žen. Skrze své online kurzy pomáhá ženám najít své poslání, rozjet ziskové online podnikání a probudit ženskou energii a sebelásku. "Jsem nadšená z toho, že pomáhám tisícům žen říkat svoji pravdu, stát ve své síle, plnit si svá přání, vytvářet život svých snů a žít ve svobodě."