Čtyři úrovně inspirace a prožívání

Někdy nám v procesu transformace pomůže, když si uvědomíme, kde se na naší cestě aktuálně nacházíme. A tak se pojďme podívat na čtyři zajímavé body.

Role oběti

Nikdo se nechce definovat, jako oběť a určitě už teď víš, že řekneš, že tady se tě to netýká. Ale pravda je taková, že většina lidí se převážně pohybuje tady. V této části cesty vnímáš svět jako nepřátelské bojové pole. Často prožíváš pocity, že nemůžeš nic ovlivnit, že vše se prostě děje a ty jen můžeš přihlížet. Můžeš být i v nedobrovolném vztahu a máš pocit, že ho nemůžeš opustit. Nebo chodíš do zaměstnání, které tě nebaví. Kamarádky jsou spíše povrchní a o skutečných problémech si nemáš s kým promluvit. Je to bod, kde nejsme tvůrci svého života. Nevidíme příležitosti, ani vlastní schopnost cokoli zásadně změnit. Z této vnitřní chudoby a prázdnoty pak často pramení destruktivní návyky, jako je přejídání, kouření, nadužívání alkoholu nebo jiné závislosti. Většinový stav bude převážně negativní a neuspokojivý. Radost bývá jen krátkodobá a podmíněná. Občas do role oběti spadneme, i když už se většinu doby pohybujeme v dalších úrovních. Takže není co si vyčítat. Ale hned jak si toto uvědomím, mohu tento bod opustit.

Tvůrce

V druhém bodě tvého vývoje se začínají zcitlivovat tvoje „anténky“. Především si začínáš často klást otázky, proč je něco ve tvém životě právě tak jak to je a hledáš odpovědi, jak to změnit. Začínáš hledat učitele, čteš knihy, pracuješ s vlastní myslí. Do života ti přicházejí noví lidé a povětšinou tvůj život také mnoho lidí opustí. Bývá to období života, kde se přeskupuje vše na nová místa a ty tak získáváš stále další příležitosti a vnímáš věci z „vyšší perspektivy“. Opustila jsi postoj, že vše se děje tobě, ale převzala jsi osobní zodpovědnost a začala tvořit vlastní život. V takovém bodě si vědomě vybíráš přátelé, tvoříš si kolem sebe okruh lidí, kteří ti rozumí, kteří tě podporují. Tvé partnerství je o vzájemné důvěře a oba jste v něm svobodně. Převládají pocity sebedůvěry a spokojenosti. Učíš se pracovat se svými emocemi, porozumět svému tělu a využívat sílu myšlenky. Ty jsi ta, kdo tvoří svůj život.

Prostředník

Tato úroveň je velmi jemná a ženská. Zatím co v předešlém stupni jsi převzala osobní zodpovědnost a stala se tvůrcem svého života, v tomto se stáváš nástrojem. Nástrojem pro tvorbu. Odevzdáváš se, noříš se a plyneš. Cítíš a věříš, že je tu něco většího, co tě převyšuje a že ty jsi ta bytost, skrze kterou se Vesmír může projevovat. Vědomě pracuješ se zákonem rezonance a přitažlivosti. Lidé, které potkáváš, už nevyhledáváš, přicházejí sami. Věci, po kterých toužíš si umíš do života přitáhnout. Děláš práci, která tě vyživuje, která tě sytí. Jsi velmi dobře napojena na své tělo, rozumíš svým emocím a již nemusíš kontrolovat svou mysl. V takovém bodě máš vztahy, na kterých nelpíš. Přítelkyně, které na tebe nevytváří žádné požadavky. Partnerství je svobodné, milující, ale bez nároků. Přestáváš rozdělovat dobro od zla a na věci nahlížíš neutrálně. Prožíváš jako většinový stav radosti. Z tohoto bodu necháváme, aby nás život vedl a proudil skrze nás. A to i například v tvorbě našich vlastních projektů.

Jednota

Stav propojení. Cítíš, že vše je obsaženo ve všem. Tvůj stav je blaženost.


Možná ses našla hned v několika úrovních. Pravdou je, že linie, která by tě jednoznačně oddělila od předešlých kroků, tak jako ve škole maturita, tu není. A občas se ti může stát, že uděláš dva kroky dopředu a zase jeden zpět. Někdy si sklouzneš do role oběti a jindy už se vezeš na vlně tvůrce. To je úplně v pořádku. Ber život jako cestu, jejím účelem není ze startu rychle doběhnout do cíle, ale užít si to dobrodružství, kterým je ta cesta samotná. 

Lucie je přední česká mentorka žen, vizionářka, spisovatelka a úspěšná expertní podnikatelka zaměřující se na ženský seberozvoj. Založila projekt Alchymie ženy, kde během šesti let prošlo jejími kurzy a programy přes 100 000 žen. Skrze své online kurzy pomáhá ženám najít své poslání, rozjet ziskové online podnikání a probudit ženskou energii a sebelásku. "Jsem nadšená z toho, že pomáhám tisícům žen říkat svoji pravdu, stát ve své síle, plnit si svá přání, vytvářet život svých snů a žít ve svobodě."