Zbav se pochybností a překonej strach

Dneska bych ti ráda pověděla něco o zpochybňování sebe sama a strachu a o tom jaký to má vliv na tvojí realitu a především, jaký to má dopad na tvůj život. Na tvé podnikání, práci, kariéru, plnění snů. A především ti chci ukázat, jak s pochybnostmi a strachem zatočit. Strach ze selhání bývá totiž tím největším protivníkem na naší cestě. Dokonce tak velikým, že 80 procent žen úplně odradí od jakékoliv změny, po které jejich duše tolik volá.

Možná sis už sama stokrát představovala mnoho různých cest, kterými ses chtěla vydat. Ale nakonec stojíš stále na stejném místě a po změně jen dále toužíš. Proč ale? Ano, nejčastěji je to STRACH. Strach je přirozená emoce, která nás má chránit, abychom se nepouštěli do nebezpečí, čímž ochraňuje náš život. Což je samotná podstata existence. Zachovávat život na planetě. Co když se ale dostavuje i když o životním nebezpečí nemůže být ani řeč? Co když nás paralyzuje místo aby nám byl ku pomoci? Jak poznat, kdy hovoří strach pro nás a kdy je na místě ho umlčet?

Máme v sobě báječnou schopnost být úspěšné, dosahovat svých záměrů, následovat své sny a uskutečňovat je. A je důležité si uvědomit, že pochybnosti jsou přirozenou součástí téhle cesty. To, co je potřeba aby ses na této cestě naučila používat je, jak s pochybnostmi a strachy pracovat, aby tě nezastavily. Aby tvé sny a cíle, za kterými jdeš, pochybnosti nezmrzačily a nezadupaly.

Většina žen, které se rozhodly pustit do vlastního projektu, nebo zkrátka udělat ten OHROMNÝ krok vpřed a vykročit za vlastním posláním, stála na stejném místě, jako stojíš teď ty. V hlavě se jim honilo mnoho obav. Pochybnosti mohou přicházet v podobě děsuplného hlasu, který ti povídá, že ty nejsi dost dobrá. Že tě nikdo nebude poslouchat, že to ještě nedokážeš. Říká, že se neposuneš dopředu a nejlépe to ani nezkoušej, protože stejně jsou všichni lepší než ty. Co když když to nevyjde? A co když to naopak vyjde? Budu se schopná za svojí práci postavit? Ustojím si to? Určitě to znáš.

Pravý důvod, proč tu s tebou pochybnosti a strach jsou, je chránit tě. Udržet tě v bezpečí a nedovolit ti udělat rozhodnutí, které by tě mohlo poškodit, nebo ti ublížit. Důležité si je ale položit zásadní otázku: „Proč pro mě nemá být bezpečné, dosáhnout tohoto cíle?“ Je to otázka, která tě navede k místu, které tvá pochybnost chrání. A opravdu to jsou povětšinou jen stará přesvědčení, která jsi nabyla zkušenostmi ve své minulosti a nemusí tě nadále limitovat, když jim dovolíš odejít z tvé mysli. Ale ne je odehnat, ale skutečně vědomě mysl přenastavit na nové způsoby uvažování, které přepisují nepotřebné vzorce. Hezky poděkovat, že se pochybnost ukázala, ale pokud tě opravdu nechrání před průšvihem, tak se jí nenechat vláčet. Ony nezmiznou nadobro a ve chvílích dalšího tvého posunu se ti třeba zase ukážou. Ale můžeme s nimi aktivně pracovat.

A přináším tu rovnou 3 silné a účinné nástroje, které tě vrátí zpět do sedla, když by tě pochybnosti chtěly držet zpátky.

Katalog tvých úspěchů

Vytvoř si svůj katalog, kam si sepiš své úspěchy a splněné cíle. Můžeš ho vytvořit z fotografií, textů, z čehokoliv, co ti bude připomínat, kdo jsi byla a KÝM JSI SE STALA. Bylo tolik věcí, které stály před tebou a tvářily se tak nedosažitelně. A ty je máš nyní už za sebou, už jsi jich dosáhla. Připomínej si toto co nejčastěji, udělej si svojí „výstavku úspěchů“. Ať můžeš každý den prožívat, jak jsi na sebe hrdá. A když ty naše malé kroky neumíme tolik oceňovat, tak s větším odstupem už si pokroku všimneme a rozhodně stojí za oslavu. A zároveň za velkou motivaci pro všechny tvé další splněné sny.

Síť podpory

Další nástroj, který ti bude stát za zády a zachytí tvé pochybnosti, kdykoli přijdou, je nástěnka zpětných vazeb. Tam si můžeš napsat nebo vytisknout všechny pozitivní vazby, ať už od klientů, přátel, partnera, dětí, kohokoli, kdo miluje, co děláš a kým jsi.

Věř mi, že kdykoliv si pak tuto svou evidenci otevřeš a budeš číst všechny ty podporující slova a poděkování, pocítíš vděčnost a dopad, který přinášíš na svět. Přesně toto tě může držet ve chvílích, kdy jdeš za hranici své komfortní zóny, nevíš, jestli vše dopadne dobře a budou tebou cloumat pochybnosti. Klidně se nech podpořit takto zvenku. A sama si i o zpětné vazby říkej. Klidně teď hned. Napiš na svůj facebookový profil, přátelům, rodině. Ať ti napíšou, co na tobě oceňují, jaké dary vidí, že máš anebo čím jim pomáháš a jak je podporuješ.

Napiš si seznam všeho, čeho chceš dosáhnout

Tady je prostor pro velkou kreativitu, nehledě na to, jak bláznivé se ti to může zdát, jak malé nebo naopak velkolepé sny máš. Ať tě tvoje srdce a pocity táhnou kamkoli, napiš si to vše na papír a měj to před očima. Protože vizualizace našich snů a záměrů je zásadní způsob, jakým tvoříme naši realitu. Ber to jako objednávkový katalog, ze kterého život plní vše v tvém nejlepším zájmu.

Všechny tyto nástroje můžeš použít kdykoliv se budeš cítit pod palbou strachu a svých pochybností. Pokaždé když budeš mít pocit, že jsi od sebe odpojená, že to, co děláš nedává smysl, nebo že na to či ono nemáš nárok. Vezmi si do ruky tyto tři nástroje, které ti připomínají, jak báječná a kreativní bytost jsi. Co všechno už jsi dokázala a jak velký dopad má tvá práce na tvoření lepšího světa kolem tebe. Protože to, jak se cítíš sama v sobě, se manifestuje do tvé reality a dává křídla tvým snům.

A pamatuj si, že v těchto těžkých situacích, kdy se hlas pochybností hlásí o slovo a snaží se tě strhnout zpět do starých vzorců a struktur myšlení, nemusíš vidět před sebou jasně celou cestu. Ale to, co můžete realizovat VŽDY, je jeden krok vpřed, který můžeš udělat hned. Ať už je to:

  • pustit si povbuzující video
  • přečíst si motivující článek
  • zavolat kamarádce nebo mentorce
  • zkrátka udělej vždy alespoň jednu věc směrem dopředu, směrem ven ze situace, ve které ti není dobře. A věř mi, že další kroky už se pomalu začnou ukazovat před tebou. Jen se nech vést svým srdcem, svou intuicí a věř že TY JSI TEN, KDO VŠE VYTVOŘIL, tedy ty jsi i ten KDO TO MŮŽE ZMĚNIT! A nyní už víš, jak rozdrtit svoje pochybnosti na prach a VZÍT SI PRO SEBE, to co CHCEŠ! S důvěrou, že vše se děje pro naše největší dobro, že vše směřuje k našemu pokroku a rozkvětu.

To, co nakonec ale stojí za klíčovým krokem je TOUHA! Touha tak silná, že překoná i veškerý strach.

Možná si myslíš, že mít strach je neprofesionální, že skutečný profesionál strach nemá. Kdepak, není tomu tak. Jistá zdravá míra strachu je v pořádku a bude při občas vyskakovat. Dokonce i velké hvězdy, které koncertují desítky let, mívají ještě stále trému před velkým vystoupením. Je to úplně v pořádku, vlastně ti to dává zažít pocit zodpovědnosti za svou práci a to je naopak velmi profesionální, protože věříš sama v sebe a toužíš žít svoje poslání.

Pojďme společně ten strach překonat. Ne bojem, ale přijetím. Přijetím, že mít strach je v pořádku a tím ho pomalu oslabujeme. Znáš citáty Marka Twaina? Jeden pro tebe může být velmi inspirující a radím si ho přečíst vlastně kdykoliv, když ztrácíš hlavu.

„V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“ —  Mark Twain

Co je ten tvůj strach, který brání právě tobě udělat ten TVŮJ krok k naplnění svého potenciálu?

A jak silná je oproti němu tvoje TOUHA?!

Kdo zvítězí tentokrát?

Volba je ve TVÝCH rukou.