Sesterství – podpora v kruhu žen

Je úžasné, že stále více a více žen se sdružuje a chce se vzájemně podporovat, povzbuzovat a být si oporou. Ženský kruh je prostor plný bezpečí, laskavosti, porozumění a sounáležitosti. Je to místo, kde se žena může otevřít, uvolnit, být sama sebou a i tak být přijata. Ženské kruhy jsou pro všechny úžasnou výživou, podporou, inspirací a kotvou na cestě.

Není to hra na přátelství. Je to opravdová síla a sesterství. Kdy žena před ženou může být zcela upřímná, může odkrýt i svou temnou stránku. Říct třeba i to, co ji tíží, s čím si neví rady a přesto bude přijata. Není jednoduché odložit masku a být sama sebou, vytvořit ten bezpečný prostor plný důvěry a otevřenosti. Není to jen přátelské setkání kamarádek, které si poklábosí, něco smlsnou a jdou domů. Je to mnohem více. Je to něco, co má přesah a hluboký smysl. Je to nádhera.

Sesterství se nenachází na každém rohu, nevzniká automaticky při každém setkání žen, ale chce pozornost, otevřené srdce a především péči. Je to vzácnost, která jde do hloubky a na nic si nehraje. Sesterství se nachází v srdci žen, které už před sebou nemusí nic tajit, přetvařovat se, ale jsou odvážné ve své pravdivosti. Přijímají se s láskou, radostí, laskavostí, ale také temnotou a jsou ochotné bořit své iluze. Vzájemně se opravdově přijímat, respektovat, soucítit. Plně se vnímat a poslouchat, otevřít svá srdce.

Sesterství je cesta pro odvážné ženy, které dokáží jít do pravdy. Dokáží vytvořit pevný základ, ke kterému se mohou kdykoli vracet. Nezáleží na tom, kde se právě nacházejí. Jsou stále propojené vzájemnou podporou. Jsou tady jedna pro druhou. Milují se. Sesterství je velké požehnání, pro ženy i pro celou společnost. Tato podpora nikdy nekončí. I když ženy nejsou pohromadě, jsou propojené. Sesterství je veliký dar a požehnání. Otevírá srdce a náruč ženy pro druhou ženu.

Ženský kruh má svou sílu, dynamiku, nese svou esenci, svůj potenciál. Mnohdy i nádhernou spolu-tvorbu. A je třeba o něj pečovat. Je nádherné propojovat ženy a vést je k sesterství. Pokud tě toto poslání volá, pak jsi tady správně. Vyslyš volání, protože ženy potřebují sdružovat.

Potřebují už odložit faleš, přetvářku, zášť, závist, intriky, potřebují přestat mezi sebou soupeřit, ale otevřít se vzájemné lásce. Žena je láska, její bytost potřebuje lásku dávat i přijímat. A láska ženy k ženě je opravdová nádhera a výživa. 

Pojď se vydat na společnou cestu podpory jako facilitátorka ženských setkání a já ti pomohu najít v tomto poslání své konkrétní dary, svou jedinečnost, kterou můžeš ženám předávat. Že je průvodkyň ženských kruhů už moc? Nenech se mýlit. My si nejsme konkurencí. Každá žena je jedinečná a do setkání vnáší své osobité dary, nápady, svou esenci. Někde se ženy více propojují v tanci, jinde tvoří, zpívají, putují přírodou, dělají rituály, hrají na hudební nástroje, meditují, cvičí… těch možností je mnoho.

Vytvoř svůj jedinečný ženský kruh, kam se ženy budou rády vracet a vždy si z něj odnesou přesně to, co pro svůj život právě potřebují. Dovol si zářit ve své jedinečnosti. Jsi vítána v kurzu Staň se Průvodkyní, který začíná 18. 11. a ve kterém se dozvíš, co znamená role Průvodkyně a jak ženské kruhy začít pořádat. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.