Poslání a opravdovost v ženském kruhu

Přemýšlíš nyní, jaké je tvé místo v kruhu žen? Jak ho ty sama můžeš nejlépe podpořit, být mu přínosem? Co dokážeš přinášet? Čím obohacuješ ostatní ženy? Co neseš jako bytost? Každá z nás máme nejen v ženském kruhu, ale i v životě své jedinečné, dokonalé, nenahraditelné místo. Byly jsme pro něj stvořené, narodily jsme se právě nyní, právě mezi tyto ženy, abychom jim předaly kus své opravdovost. Aby skrze nás mohly vykvést.

Každá to místo máme jinde a každá z nás přináší něco podstatného. Všechny jsme stejně důležité. I vařit čaj a připravit občerstvení pro setkání je potřebné a stejně důležité jako vedení kruhu. Jen společně můžeme vytvořit nádherné místo pro propojování žen a pouze dohromady jsme nerozdělitelnou a jedinečnou oporou jedna pro druhou. Připravit útulný čistý prostor, uklidit ho, vyzdobit, vytvořit oltář, připravit stůl hojnosti, vybrat hudbu, vůni, provést ženy setkáním, ad. Každý úkol je důležitý a jedna bez druhé bychom to měli o mnoho náročnější. 

Podobně jako každá esence ženy je při setkání žen nezbytná, tvoří jedinečný dokonalý celek, který je právě v tu chvíli zapotřebí. Vzájemně se vyživujeme… některá vnáší do kruhu pochopení, vhledy, soucit, vážnost, uzemnění, jiná vítr, zvonivý smích, lehkost, bezstarostnost, další zase oheň, vášeň, jiskření, nadšení, nebo plynutí, hloubku, … a celek je pak neuvěřitelně silný a obohacující.

Je nádherným posláním propojovat rozdílné ženy, které krásně zapadají do mozaiky úžasného kruhu, který vytváří pospolitost a sesterství. Pokud vnímáš, že je to tvá cesta, táhne tě to tímto směrem. Už více nemusíš váhat. Sama vím, jak naplňující, úžasná a inspirativní je tato cesta. Sama jsem jí prošla a procházím a naplňuje mě až po okraj. Je to moje vášeň, která nehasne, ale čím dál tím silněji žhne a rozhořívá další ženská srdce.

Určitě zjistíš, že opečovávat a provázet ženy je skvělé a přínosné nejen pro přítomné ženy, ale i pro tebe samotnou. Je to neuvěřitelný zdroj výživy, podpory, léčení a také přijetí, které všechny moc potřebujeme. 

Jsem si jistá, že stejně jako v minulosti byly ženské kruhy, setkávání v červeném stanu, vzájemné předávání zkušeností a podpory i mezigenerační sdílení neodmyslitelnou součástí života každé ženy a dívky, potřebujeme tato setkávání zařadit i do dnešního života. Snad s o to větší naléhavostí, kdy se můžeme cítit nejisté, bezbranné a plné obav, co bude zítra. Je důležité být pozitivní mysli, plné naděje, protože jen ta nás dokáže přenést skrze každé náročné období. Láska, vzájemná podpora, propojení, síťování, sdružování podobně naladěných lidí. Podpora žen a opravdový soucit, který vychází přímo ze srdce přetváří každou společnost.

Setkávání žen je pro všechny důležitou duševní výživou, inspirací a taky okamžikem, kdy si můžeme odpočinout, uvolnit se, nemusíme stále řešit, ale vyjít na chvíli ze svých každodenních povinností. Načerpat prakticky a intenzivním prožitkem propojení, sílu léčení, důležitost soucitu, vzájemného pochopení, otevírání srdce a sounáležitosti, kterou spolu ženy umí tak nádherně vytvářet a předávat dále. Do svých rodin, dalších vztahů, do partnerství, do pracovních kolektivů, sousedských vztahů, i do běžných setkání.

To je podpora, která mění svět a ty můžeš být její důležitou součástí. Otevřít se opravdovosti, citlivosti a vnímavosti ke svému tělu, svým autentickým prožitkům, větší lehkosti, hloubce, plynutí, ženskosti. Zvu tě do  4 denního online kurzu Staň se průvodkyní, ve kterém se dozvíš více o roli Průvodkyně a jak se na tuto cestu můžeš vydat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy