Co má společného podnikatelka a dobrodružství?

Když si přehraju v hlavě slovo P O D N I K Á N Í , lehce se mi zvýší tep. Asi tak, jako když vám někdo řekne, že vyrážíte spolu na dovolenou k moři nebo na hory. Nebo se vydáte do naprosto neznámých, neprobádaných končin. Podnikání je jako dovolená. Někdo ji rád stráví na „Mácháči“, někomu ani ty nejvyšší hory nejsou dost vysoké. Každý má svou povahu.

Víte, že jestli jste Melancholik, Cholerik, Sangvinik nebo Flegmatik, se pozná podle toho, jakou preferujete rekreaci?

Máme to různě a je to v pořádku. Každá jsme jiná a každá má i o dobrodružství jinou představu.

Proto jsem si zvykla nehodnotit, jestli je to málo nebo moc. Jestli některá uspěla víc, než jiná. Nebo dřív, nebo prostě jinak. V podnikání, ostatně, ani v životě, bychom se neměly srovnávat s jinými. Jen samy se sebou.

Podnikání každé ženy je jako forma dovolené. Ještě jsem zapomněla říct, že někdo je nejradši doma a nikam nejezdí. I to je varianta.

Ať jste jakýkoli tip, vy sama víte nejlíp, co máte ráda ze všeho nejvíc.

Právě teď vám šlo hlavou, kam nejradši jezdíte na dovolenou.

Ano, máte v tom jasno. Dokonce někdo jezdí stále dokola na stejné místo, byť by to nebyla jeho chata, prostě, má to místo rád a někdo by beze změn umřel. A přesně takhle se chováme i v našem PODNIKÁNÍ.

Něco vám prozradím.

Co je ukryto ve slově PODNIKÁNÍ? No, to, že něco podnikám. Jako pro-nikám, zá-nik, prů-nik, vz-nik… Pronikáme do NIKY, do výklenku, do skuliny, někde, kde potřebujeme být.

Podnikatelská NIKA.

Je hezké, že si s tímto slovem můžeme hrát. Podnikatelská NIKA je slovo z latiny a označuje VÝKLENEK. Místo, ve kterém je plno našich ideálních klientů. To bude naše hřiště, v této NICE budeme POD-nikat. A předpona POD, označuje pevný základ a zájem. Jako ve slovech PODUJATIE (půjčila jsem si slovenštiny), pod-ložka, pod-stavec, pod-pěra, pod-nik. A slovo, že vás něco podujalo, je jako zaujalo. Takže si představme, že takhle – se vším zaujetím – do něčeho pronikáme a pouští nás to dál.

A jak to naše „pronikání“ „od základu“ (to je ale hezké, co se tu objevilo). Tak, jak to naše PODNIKÁNÍ, souvisí s dovolenými?

Oboje je o DOBRODRUŽSTVÍ. A slovo dobrodružství je skvělé. Velkolepé. Dobro – tak o tom není pochyb. Je to dobrý počin, dobrá věc, to zažívání dobrodružství. Ty zážitky, změny, výzvy, nové pohledy, výhledy, vyhlídky, vyřešení problému našeho klienta, to je velké dobro. A to druhé slovo je DRUŽSTVÍ. Je to, ne, od JZD – Jednotné zemědělské družstvo, ale o družení se. O tom, že jsme si všichni DRUHY. Komunisti to přepálili a udělali z nás „soudruhy“, a tak jsme si to slovo neoblíbily. Ale ve slově DOBRODRUŽSTVÍ, naštěstí to DRUŽENÍ SE SPOLU zůstalo. A teď se podívejte, jak vypadá podnikání.

Celá cesta zákazníka, vše okolo hledání našeho ideálního klienta, navázání vztahu, budování pocitu důvěry, dobrých pocitů z prodeje, všechno je to o tom, že nejsme samy na světě. Že je tu ještě někdo. Že v podnikání vytváříme vztahy. A my jsme ženy, pozor! Vztahy, vztahy a vztahy – to je naše oblíbené téma. Která žena se našla v podnikání, naplnila si pocit DOBRA S DRUHY.

Milé ženy, přeji i vám, ať už jste podnikatelky nebo teprve začínáte nebo chcete začít, abyste na cestě PODNIKÁNÍ zažily spoustu DOBRODRUŽSTVÍ a hlavně, aby vás to bavilo.