7 fází poslání. Víte, v jaké se právě nacházíte?

Každý jednotlivý příběh života s posláním má svou autentickou cestu. 

Přesto existují zajímavá konkrétní pojítka cyklusu těchto cest, ve kterých se můžeme najít všichni z nás.

1. Uvědomění

Tento krok je na samém začátku. Uvědomění spojuje sebepoznání a schopnost umět naslouchat životu. Naslouchání v praxi to znamená, že najít své poslání nespočívá v gradiózních objevných okamžicích, ale spíš ve zvyku uvědomění. Pokud k životu a lekcím, které vás učí přistupujete pozorně, nebudete si připadat ztraceni. Váš příběh bude méně sledem nespojitých událostí a více krásným složitým vyprávěním, které se bude rozprostírat před vámi. Když budete k životu pozorní, začne k vám brzo promlouvat. 

2. Učednictví 

V životě vyjímečných lidí je časté, že v určitém okamžiku potkali průvodce, kouče, mentora, který jim na cestě pomohl, investoval do jejich schopnosti stát se někým, kým byli stvořeni. Své poslání většinou nenajdete bez pomoci a asistence ostatních. Každý příběh úspěchu je zároveň i úspěchem komunity. Někteří přispějí napřímo, jiní můžou pomáhat nevědomě a náhodně. Vaším úkol není mentory urpurtě hledat, ale rozpoznat, až se objeví.

Proces fáze učednictví také je plný strachů ze selhání a pochybování o sobě a v konečném důsledku je nesmírně poučný. Je moc dobře, že ho nejde přeskočit. 

3. Praxe

Dnes už víme, že talent se přeceňuje a je zhruba 10% úspěchu. 

Vynikající výsledky jsou tedy otázkou praxe, nikoliv talentu. Je však potřeba rozlišovat praxi a Praxi. 

Praxe, která nikam nevede a hluboká Praxe, praxe záměrná – bolestná a nesmírně náročná.

Správná praxe je souborem opakovaných úkolů, které končí většinou neúspěchem. Ale ve chvíli, kdy to najednou jde, už to umíte napořád. Skutečná praxe nespočívá jen v osvojení dovednosti. Jde při ní o to, investovat potřebný čas a energii, aby člověk zjistil, jestli je pro danou věc opravdu určen. Když to poznáte, můžete pak udělat další krok správným směrem.

4. Objev

Tato fáze je o tom, že se objeví příležitost. Musíte se rozhodnout a jednat. 

Musíme jednat navzdory pocity, že nejsme připraveni. Dary nepředcházejí volání. 

Když odpovídáme na volání, možná to nedává vůbec smysl, riskujeme nepochopení okolí a kritiku. Ale ve svém srdci víte, že je to správné. Jak? Dostane se vám potvrzení. Uděláte jeden krok a začnou se dít věci. Objeví se další příležitosti. Niterní pocit i pozdější slova ostaních vám napoví, že je to cesta po níž máte jít – ne proto, že je to snadné a bezpečné ale protože je to správné.

5. Profese

Bude to chtít několik pokusů, než své poslání naplníte. Neúspěch pak není tím, co vám brání uspět. Je tím, co vás tam dovede. 

Prostřednictvím všech odbočení a odmítnutí, se objeví něco krásného. Naleznete své poslání. Právě tady začíná na vašem příběhu záležet – začínáte naplno využívat své nadání a dovednosti, které jste získali. Když se potkají myšlenky a činy a my přestáváme snít a začínáme žít.

6. Mistrovství 

Mistrovství je něco co přesahuje schopnosti a dovednosti. Je to o tom přistupovat k vlastnímu životu jako k tvůrčímu dílu. Jde o to porozumět svému potenciálu a pak zasvětit svůj život úsilí o dosažení tohoto ideálu. Proč? Protože řemeslo si to zaslouží, protože poslání to vyžaduje, protože se možná stanete lepším člověkem. 

Je to chvíle, kdy se přestáváte tolik snažit. A většinou také přehodnotíte své cíle. Začínáte chápat, že poslání není jenom pozice, je to dobře prožitý život.

7. Odkaz 

Začínáte používat vliv a zdroje ke zlepšení životů jiných lidí a úrovně prostředí, ve kterém žijete. Vaše poslání je víc, než jen kariéra. Je to komplexně prožitý život. 

Cílem už není úspěch ale odkaz. Nakonec jsme povoláni k tomu, abychom povolali druhé. Dostáváme dary, které máme rozdat dál. 

Žít poslání je životní styl. Není to jeden mistrovský kousek ale spíš vrcholné dílo, které se skládá z mnoha částí a cyklů. 

Držím palce na vaší jedinečné cestě. 

Jsem Jitka a posledních 11 let jsem strávila strávila na obchodních a výkonných pozicích, kde jsem usilovně pracovala na tom, abych někým byla, něco hmatatelného vytvořila a byly za mnou vidět výsledky, které měly být důkazem mé hodnoty. Asi chápete, jaké pro mé bylo překvapení, když jsem zjistila, že na ničem z toho v životě až tak nezáleží a abych se mohla o svou sebehodnotu opravdu opřít, budu si ji muset postavit zevnitř. Uff :) A tak jsem prodla firmu a po měsících plácání na mělčině jsem objevila kouzelný vzoreček Ikigai a začala celé téma studovat do hloubky. Tak začala moje cesta, která pokračuje skrz workshopy, vytvoření vlastní metodiky Ikigai USP, induviduální prací s klienty, cestou do Japonska, lektorováním v online kurzu a dalšími aktivitami.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.