Mužsko-ženská polarita

Máte pocit, že se s partnerem milujete, ale přesto ve vašem vztahu něco schází? Pokud ano,  začtěte se do tohoto článku, nechte se inspirovat zákonitostmi mužsko-ženské polarity a pak rozehrajte vášnivou hru mezi mužstvím a ženstvím.

Mužská a ženská energie mají přirozeně rozdílnou povahu. Jsou dvěma opačnými póly, které se vzájemně doplňují a jsou spolu v souladu. Když polarita mezi partnery funguje, je jejich vztah plný harmonie, jiskřivosti a bezprostřednosti. Pokud je ale narušena, z partnerství postupně vyprchává vášeň a stále častěji přicházejí konflikty. Nešvarem dnešní doby je výměna rolí mezi mužem a ženou, kdy především ženy mají často tendenci přejímat mužské role.

Chceme být emancipované, chceme všechno zvládnout samy, odmítáme pomoc mužů a často i jejich péči, galantnost i komplimenty. Tím ale narušujeme svou přirozenost a neuvědomujeme si, že když budeme popírat svou podstatu, je zcela nemožné, aby náš vztah s mužem fungoval. Způsobujeme nevědomky vzájemné soupeření, které muži řeší buď tím, že se nám podřídí a jsou takzvaně „pod pantoflem“, nebo se z nich stanou despotové. Proto je velmi důležité si uvědomit, že rovnoprávnost mezi mužem a ženou je sice naprosto v pořádku, ale musíme ji umět správně uchopit, abychom i v rámci ní zachovali partnerskou polaritu. Pojďme se nyní podívat na to, jak můžeme dualitu mužské a ženské energie ve vztahu podporovat, rozvíjet a kultivovat. 

Abychom pochopili, v čem mužsko-ženská polarita spočívá, musíme si nejprve ujasnit, jaké jsou úlohy muže a ženy ve vztahu. Úlohou ženy je pečovat o muže, dávat mu lásku a být pro něj přitažlivou a svůdnou partnerkou. Úlohou muže je pak ženu dobývat, projevovat ji obdiv a úctu a skládat jí komplimenty, aby se cítila krásná a žádoucí. Muž má být pevným bodem, o který se žena může opřít, světlem, které jí bude svítit na cestu. 

Vztah mezi partnery většinou funguje bez problémů do doby, než do něj přijdou děti. Období, které žena prožívá s dětmi na rodičovské dovolené, je často také obdobím, kdy přichází partnerské krize. Žena je zaneprázdněná péčí o miminko a je z toho velmi unavená, což se projevuje tím, že přestává mít chuť na sex. Nemá na něj dokonce ani pomyšlení a je jí nepříjemný. Naopak muži ze své podstaty po sexu touží neustále. Jsou to lovci, únava je nezastaví. Žena si neuvědomuje to, že pokud odmítá muže, který ji svádí, odmítá tak i jeho mužskou energii. Čím více žena muže od sebe odstrkuje, tím se jejich problém prohlubuje. Muž postupně přestává na ženu naléhat a plamínek vášně ve vztahu postupně uhasíná a vzájemná jiskřivost vyprchává. Pokud to partneři nechají zajít příliš daleko, plamínek nakonec pohasne úplně a do vztahu se začne vkrádat chlad. A potom je velice těžké jiskru opět zažehnout. Proto se snažme tento plamínek vášně opečovávat, udržovat  a minimálně jednou za čas ho nechme rozhořet naplno. Učme se více milovat a méně se bránit…

Nejpřirozeněji se mužsko-ženská polarita projevuje v sexuální oblasti. Je to jednoduché. Muž dává a žena přijímá. Pro muže je v tomto ohledu přirozená jistá agresivita, dychtivost ženu dobýt, předat jí svou energii. Vede ho vrozená touha zachovat svůj rod a předat své geny. Oproti tomu žena ve své přirozenosti energii shromažďuje uvnitř sebe, v děloze. Na místě, kde se může zrodit nový život. Při orgasmu muž svou energii uvolňuje ven z těla, zatímco žena ji uvolňuje ze svého podbřisku do celého těla. Nelze si nevšimnout, jak bývá muž po milování unavený, zatímco žena po orgasmu překypuje energií. 

Ovšem zde přichází jisté úskalí. Při ženském orgasmu se uvolňuje energie, kterou si žena v uvnitř sebe už nějakou dobu shromažďovala. Může to být energie za celý uplynulý den, týden, měsíc… Záleží na tom, jak dlouho si žena nedovolila projevit a uvolnit se. Proto může dojít k tomu, že se při jejím orgasmu vyplaví na povrch nejrůznější emoce, kterých je plná. Je zcela přirozené, že v takovém okamžiku může propuknout v pláč nebo začít křičet.


Více o tom, proč ženy při sexu brečí si přečti ZDE.


Ani žena někdy v takových chvílích sama sobě nerozumí, a proto se stává, že se za své projevy stydí a snaží se je potlačovat. To nevede k ničemu jinému než k tomu, že se při milování nedokáže plně uvolnit, neustále se kontroluje a bojí se projevit své emoce. Někdy dokonce raději orgasmus předstírá, aby byl muž spokojený a ona měly „pokoj“. Tím ale potlačuje svou ženskou energii a nedovoluje jí proudit. 

Sex, ženský orgasmus, projevení své přirozenosti a pudovosti, toto všechno je považováno v naší společnosti po celá staletí za něco nečistého. Ženy proto v sobě svůj chtíč často dusí, zatímco muži se sexu bez ohledu na to neustále dožadují, čímž vzniká konflikt. Je úlohou muže, aby s tím ženě pomohl, aby jí dal najevo, že se může projevit, že je to v pořádku, zároveň je však podstatné, aby na ni netlačil. A když se mu to podaří a žena otevře a dovolí si projevit se, je velmi důležité, aby byl připraven na to, že může dojít k něčemu bouřlivému. Je zásadní, aby si muž jakékoliv ženiny projevy nebral k srdci. Pravděpodobně totiž nemají nic společného s danou chvílí, s právě proběhlým milováním a někdy ani s mužem samotným. Pokud muž tyto emoce ustojí a ženu podpoří,  přinese ji tím pocit bezpečí a jistoty. A když se žena bude muži otevírat a přijímat jej v okamžiku, kdy k ní přichází, muž bude moci čerpat z její lásky a energie, kterou bude vyzařovat na povrch, a jejich polarity budou v harmonii. 


Pro ještě hlubší pochopení a prožívání harmonické mužsko-ženské polarity ti milá žena doporučuji zkoumat také sama sebe. Své vlastní tělo, své vlastní emoce, prožitky a potěšení. Nechej se provázet kurzem o jóni vajíčku. Připravila jsem pro tebe mnoho praktických cvičení, krásných vizualizací, aktivačních sestav a dokonce i mini-kurz tantra jógy!

Pokračuj ZDE.

jóni