Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách se dozvíte, kdy a jak na těchto internetových stránkách www.alchymiezeny.cz budu pracovat s vašimi osobními údaji a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě na e-mailu info@alchymiezeny.cz nebo na telefonu +420 775 38 37 35.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů jsem já, Lucie Harnošová, se sídlem Dobrovského 157/1, 612 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 766 01 544, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brno, a společnost Alchymie ženy s.r.o., se sídlem Lidická 28, 602 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 109 39 288, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123728, kde jsem jako Lucie Harnošová jednatelkou (společně jako „Společní správci“).

Jako Společní správci – poskytující komplementární služby – fungujeme a vaše osobní údaje zpracováváme v rámci jednoho společného systému, a to z důvodu efektivity a co nejlepší úrovně mých služeb pro vás (označení „“ a „mé služby“ se vztahují souhrnně k činnosti Společných správců).

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednávka a reklamace

1. Údaje: Na základě vaší objednávky zpracovávám osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete, včetně případné podobizny vaší nebo třetích osob, v případě, že je při objednání nahrajete.

2. Důvod: Tyto osobní údaje zpracovávám pro vyřízení vaší objednávky, poskytnutí služeb, zaslání zboží, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracovávám také kvůli evidenci smlouvy a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění mé právní povinnosti a pro účely mých oprávněných zájmů.

3. Doba: Uvedené osobní údaje zpracovávám po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis či případný spor nevyžaduje, abych uchovávala smluvní dokumentaci po dobu delší.

4. Newslettery: Pokud jste mými zákazníky, mohu vám na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Tento postup mi dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu info@alchymiezeny.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Uživatelský účet

1. Údaje: V případě registrace a přihlášení do členské sekce mých kurzů budu zpracovávat tyto osobní údaje: e-mail, případně uživatelské jméno, a heslo (v zašifrované podobě).

2. Důvod: Všechny tyto údaje budu zpracovávat kvůli umožnění přístupu k nabízeným kurzům a administraci účtu.

3. Doba: Uvedené údaje budu zpracovávat po dobu 5 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste mi udělili během objednávky. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@alchymiezeny.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla. Upozorňujeme však, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

Souhlas se zasíláním newsletterů či obsahu zdarma

1. Údaje: Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se do odběru newsletteru, nebo projevíte zájem o odběr některého obsahu, který poskytuji zdarma ke stažení, budu zpracovávat tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, případně jméno a příjmení.

2. Důvod: Vaše osobní údaje budu zpracovávat proto, abych vám mohla obsah poskytnout a dále abych vám mohla zasílat newsletter, a to na základě vašeho souhlasu, který jste mi přihlášením udělili.

3. Doba: Osobní údaje pro tyto účely budu zpracovávat 3 roky od udělení souhlasu. Tuto dobu mohu prodloužit, pokud o to projevíte před jejím vypršením zájem.

4. Souhlas: S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na info@alchymiezeny.cz nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestanu vám newslettery zasílat.

Kontaktní formulář a komunikace na sociálních sítích

1. Údaje: Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a kontaktujete mě, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu či profilu na sociální síti Facebook (@alchymiezeny), mohu při tom zpracovávat (či společně zpracovávat spolu s provozovatelem sociální sítě) vaše jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace.

2. Důvod: Uvedené osobní údaje zpracovávám proto, abych vám mohla odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem je tak jednání o smlouvě či můj oprávněný zájem.

3. Doba: Údaje zpracovávám nanejvýš 1 rok od vyřízení zprávy, nesvědčí-li mi jiný právní důvod pro další zpracování, např. pokud spolu uzavřeme smlouvu.

Recenze

1. Údaje: Pokud se rozhodnete sdílet vaše zážitky a zkušenosti s mými kurzy či produkty, můžete tak učinit skrze formulář, který vám po absolvování kurzu či zakoupení produktu zašlu na e-mail. Můžeme se společně domluvit i na zpracování osobní recenze ve formě videa. V těchto případech tak mohu zpracovávat vaše jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace, případně i vaši podobiznu. Vyplněním formuláře či natočením videa souhlasíte se zveřejněním vaší recenze na internetových stránkách www.alchymiezeny.cz a případně i jejich sdílením na sociální síti Facebook (@alchymiezeny) a v případě videí též na YouTube kanálu @branakdetem, a to v podobě jména, případně i příjmení a podobizny, pokud jste je uvedla a zaslala.

2. Důvod: Uvedené osobní údaje zpracovávám proto, abych mohla důvěryhodně sdílet vaše osobní zkušenosti, a to vždy na základě vašeho souhlasu, který mi poskytnutím recenze – ve formě textu nebo videa – udělíte. Tento souhlas ale můžete kdykoliv odvolat. 3. Doba: Údaje zpracovávám po dobu zveřejnění recenze na internetových stránkách www.alchymiezeny.cz a na profilu na sociální síti Facebook (@alchymiezeny).

FOTOGRAFIE A VIDEA Z AKCÍ A POBYTŮ

1. Během našich akcí a pobytů mohou být společné zážitky zachycovány i fotograficky a na video, na kterých se můžete objevit. Tyto fotografie a videa pořizuji proto, abych je s vámi mohla sdílet a vy jste tak měly vzpomínku na akce, a také abych mohla prezentovat své služby a akce na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a jiných platformách.

2. Každý máme právo na ochranu osobnosti, to mimo jiné znamená, že nikdo nikoho nemůže svévolně fotit ani natáčet. Vždy je potřeba vašeho souhlasu, který mi můžete udělit písemně, ústně nebo i konkludentně (např. pokud zapózujete a celkově bude jasné, že vám fotografování či natáčení nevadí). Pokud je z okolností zřejmé, že fotografii nebo video pořizuji například pro účely zveřejnění na sociálních sítích, vztahuje se váš souhlas i k tomuto dalšímu nakládání s fotografií nebo videem, pokud jste tento způsob mohli rozumně předpokládat, o tom vás vždy poučím. Tento postup je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

3. Fotografie či video, ze kterých lze identifikovat osobu, tedy vaše podobizna, může být také osobním údajem. Pokud dojde k jejich zpracování ve smyslu Nařízení, je důvodem pro zpracování podobizny pro účely zveřejňování na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a jiných platformách formou fotografií či videí váš souhlas, který udělujete na dobu zveřejnění fotografií a videí. 4. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu na info@alchymiezeny.cz. Pokud vezmete souhlas zpět, odstraním, bude-li to technicky proveditelné, z veškerých platforem fotografie a videa, na kterých jste zobrazeni. Musím vás však upozornit, že ani tento dodatečný výmaz nezajistí úplné zmizení fotografie z kybernetického prostoru, jelikož v době, kdy byly fotografie zveřejněny, mohly být uživatelem příslušných platforem staženy do jeho úložiště.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

1. V případě interakce s mým profilem na sociální síti Facebook (líbí se mi, sdílení apod.) se mnou může provozovatel těchto sociálních sítí, společnost Meta Platforms, Inc., sdílet některé další údaje, a to zejména o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které mi pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s mým profilem.

2. Na mé webové stránce také používám analytický nástroj Meta (dříve Facebook) pixel včetně jeho dalších funkcí, který mi umožňuje porozumět akcím, které návštěvníci na mém webu provádějí, toto chování měřit a díky tomu nastavit reklamy na síti Facebook tak, aby byly relevantní a dále měřit jejich účinnost. Tento nástroj zpracovává pomocí cookies některé údaje z mých webových stránek (například informace o vaší návštěvě či zda jste reagovali na mou reklamu). Společnost Meta Platforms Inc. může tato data spojit nebo propojit s vaším uživatelským účtem na těchto sociálních sítích. Nastavení reklam v rámci sociální sítě Facebook můžete upravit v rámci svého uživatelského účtu, více informací se dozvíte na https://www.facebook.com/privacy/policy.

COOKIES

1. Na této webové stránce používám soubory cookies, a to za těmito účely:

· fungování webových stránek (funkční cookies),

· měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách (analytické cookies),

· přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení (marketingové cookies).

2. Funkční cookies nezbytné pro funkčnost webu uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Tento postup mi umožňuje můj oprávněný zájem a nepotřebuji k němu váš souhlas. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku a cookies si zakázat, např. ve vašem prohlížeči, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu mých webových stránek.

3. Sběr analytických cookies za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě souhlasu, který mi můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

4. Marketingové cookies pro optimalizování a cílení reklamy jsou také zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty.

5. Cookies je možné zakázat v internetovém prohlížeči, v takovém případě však nebude možné využít některých funkcionalit na těchto webových stránkách.

6. Délka zpracování jednotlivých cookies záleží na jejich typu. Zpracování nutných cookies se ukončuje vždy po ukončení relace, tedy zpravidla poté, co zavřete prohlížeč. Cookies, které se používají na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu platnosti souhlasu pro danou cookie nebo do odvolání tohoto souhlasu. Které cookies na tomto webu využívám a po jak dlouhou dobu, se dozvíte v přehledu při rozbalení nabídky cookies a níže v tomto dokumentu. V nabídce cookies také můžete kdykoliv upravit své preference ohledně cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli, zejména:

 • společností Google Inc., a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs, dále na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs a na https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336,
 • společností Meta Platforms Inc., a to v souladu s jejich Zásadami používání souborů cookie, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/#,
 • společností Minimal Work SRL, a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na https://www.pixelyoursite.com/privacy-policy.

tabulka

JAKÁ MÁTE PRÁVA

1. Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:

 • odvolat svůj souhlas,
 • požadovat po mně informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsem povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Společných správců,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování v případě, že ke zpracování dochází na základě mého oprávněného zájmu,
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.: · poskytovatel webhostingu,

 • poskytovatel marketingových služeb,
 • poskytovatel mailingového softwaru,
 • poskytovatel účetního software,
 • poskytovatel služeb účetnictví,
 • poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb,
 • poskytovatelé platebních bran,
 • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužívám.

2. Zpracovatelé, jejich názvy či názvy jimi poskytovaných služeb se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbám na jejich výběr a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně mi tyto služby poskytuje, napište mi na e-mail info@alchymiezeny.cz.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

1. Jelikož využívám některé zahraniční zpracovatele, může docházet k předávání osobních údajů mimo EU, a to konkrétně v případě těchto zpracovatelů:

 • Společnost Meta Platforms Inc.,
 • Společnost Google Inc.

2. Se všemi těmito zpracovateli mám uzavřeny zpracovatelské smlouvy, které obsahují aktuálně platné standardní smluvní doložky a záruky ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ze strany těchto společností najdete v bodu 7 u cookies, kde najdete odkazy na příslušné dokumenty.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023