Kurz tvorby Vision boardu ( jantry) - Má (nad)osobní vize pro rok 2020

Kateřina Juřicová

Vision board či obraz naší vize nám pomáhá definovat si naše nejniternější cíle a záměry tak, abychom si zvědomily, zda skutečně kráčíme po cestě, po které chceme jít.

Stanovený bod nám pomáhá jako hvězda Polárka kdysi námořníkům na moři sledovat, zda stále udržu jeme daný kurz a neuhnuly jsme z cesty.

Pokud putujeme bez cíle, ztrácíme v životě naplnění a můžeme se zamotat ve víru aktuálních tužeb a přání, které však postrádají dlouhodobý záměr. Můžeme se tak ztratit i samy sobě.

Tvorba Vision boardu nebude tradiční koláží z časopisů a letáků. Půjdeme mnohem hlouběji tak, aby Obraz naší vize skutečně zrcadlil naše nitro a jeho potřeby. Budeme pracovat například s posvátnou geometrií, symbolikou barev a otevírat se vlastní tvořivosti.

Výsledný Obraz vize se tak stane vaším osobním průvodcem po celý další rok.

 

Malířka, ilustrátorka, výtvarný pedagog. V rámci projektu Pramen tvořivosti vede ženy na cestě k znovuobjevení a otevření se potenciálu vlastní kreativity - zej ména skrze výtvarné tvoření.