V ženském kruhu jsem objevila své dary

Ženský kruh není pouze náhodné setkání několika kamarádek, které se občas vidí, popovídají si, stráví hezké odpoledne a jdou domů. Není to ani setkání, kde si jen společně zazpívají, zatančí nebo třeba vymění oblečení. Ženský kruh je mnohem více. Může být pro každou přítomnou ženu obrovským zdrojem inspirace a nových vhledů.

Měl by to být především bezpečný kruh plný důvěry. Nezáleží ani tolik na tom, jestli se ženy dopředu znají, zda jsou kamarádky, přítelkyně nebo kolegyně. I kdyby byly úplně cizí, mohou společně vytvořit nádherné propojení v naprosté důvěře. Kdy každá žena může ze srdce, upřímně a zcela otevřeně říci, co do kruhu přináší, co se jí v životě děje, jaké je její aktuální téma. 

Velmi často spolu příběhy přítomných souvisejí, propojují se, i přesto, že si byly ženy dosud úplně cizí. Ženský kruh buduje nejen důvěru, ale také umění plně naslouchat, vnímat, být tady a teď, bez posuzování, bez nevyžádaných rad, bez kritizovaní, moralizování. Pouze v přijetí a plné pozornosti. Učí neskákat do řeči, ale poskytnout každé ženě její prostor, její místo v kruhu, možnost mluvit, nebo mlčet a jen naslouchat. Vše vyslovené zůstává v kruhu, nešíří se dále. 

Mnoho žen ve společném kruhu nalezlo nejen nádherná porozumění a přátelství, ale také objevily své dary. Začaly na sebe nahlížet jinak, odložily svou přehnanou skromnost a nedůvěru a otevřely se. Sobě i ostatním ženám. Ženský kruh je totiž i místo, kde můžeš získat zpětnou vazbu, jiný nezaujatý pohled spřízněné duše, povzbuzení ostatních, nebo inspiraci. Je zde prostor vyzkoušet spousty nových činností a objevit, co ti jde, co tě baví, co ti dělá radost.

Mnoho žen uvidělo právě na ženském kruhu své talenty, zavolalo je jejich poslání a ony se mu plně a s důvěrou otevřely. Síla ženského sdílení je obrovská. My si nejsme konkurencí, ale spojenkyněmi. Měly bychom být. I když to možná není jednoduché. Po letech soupeření, posuzování, závisti, žárlivosti. Žena je jako voda, jde do hloubky, jde dolů, rozpíná se, všeobjímá. Nepotřebuje stoupat nahoru, soutěžit, být výš a výš, vnitřně touží jít do hloubky, propojovat, plynout, v tom její síla, hojnost, obrovské obdarování.  Nemusíme se srovnávat, posuzovat, která je lepší. Svět potřebuje nás všechny, naši nekonečnou láskyplnou náruč plnou podpory.

Buďme si vzájemně oporou, ať už se známe nebo jsme si zatím cizí. Naslouchejme příběhům žen a samy se učme otevírat svá srdce, sdílet své radosti i obavy, buďme opravdové a autentické. Bez přetvářky, i když je to na začátku třeba náročnější. Uvidíš, jak nesmírně obohacující to pro všechny bude. Odložit masku a ukázat se ve své “nahotě”. Totálnost ve všem, co žijeme. Dopřejme sobě i ostatním ženám ta nádherná setkání v opravdovosti, v slzách i smíchu, v objetí a především přijetí.

Ženský kruh tobě i ostatním ženám poskytuje prostor, kde můžeme zjistit, kým každá opravdu jsme. Chceš se do ženských kruhů ponořit o něco víc? Právě teď můžeš vstoupit do 4denního online kurzu Staň se Průvodkyní a poznat, co role Průvodkyně obnáší a jak ženské kruhy můžeš začít pořádat. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.